اگهی ویژه

19000تومان

یا ماه
 • عضو برجسته
 • نشان تایید شده
 • تبلیغاتی 15 نوشته ها
 • تبلیغاتی 15 شرکت ها
 • ساخت شرکت
 • ساخت گروه
 • ساخت رویداد
 • نوشتن مقاله
 • فروش محصولات
 • موضوعات/پاسخ های پرسش را اضافه کنید
 • تماشا کلیپ
 • بازی کردن
 • ارسال گیف
 • خواندن مقالات (همه دسته بندی ها)
 • تماشا ویدیو (همه دسته بندی ها)
 • افزودن به استوری ها
 • افزودن پست های زنگی
 • پست های احساس/فعالیت را اضافه کنید
 • افزودن پست های نظرسنجی
 • اضافه کردن پست های موقعیت جغرافیایی
 • اضافه کردن پست های GIF
 • اضافه کردن پست های ناشناس
 • کدهای دعوت را ایجاد کنید
 • برقراری تماس صوتی
 • برقراری تماس تصویری
 • پخش زنده
 • آپلود ویدیو
 • آپلود فایل صوتی
 • آپلود فایل
 • ایجاد تبلیغات
 • افزایش بودجه
 • کسب درآمد از محتوا
 • دریافت نکات

بنر های تبلیغاتی

39000تومان

یا 2 ماه
 • عضو برجسته
 • نشان تایید شده
 • تبلیغاتی 100 نوشته ها
 • تبلیغاتی 100 شرکت ها
 • ساخت شرکت
 • ساخت گروه
 • ساخت رویداد
 • نوشتن مقاله
 • فروش محصولات
 • موضوعات/پاسخ های پرسش را اضافه کنید
 • تماشا کلیپ
 • بازی کردن
 • ارسال گیف
 • خواندن مقالات (همه دسته بندی ها)
 • تماشا ویدیو (همه دسته بندی ها)
 • افزودن به استوری ها
 • افزودن پست های زنگی
 • پست های احساس/فعالیت را اضافه کنید
 • افزودن پست های نظرسنجی
 • اضافه کردن پست های موقعیت جغرافیایی
 • اضافه کردن پست های GIF
 • اضافه کردن پست های ناشناس
 • کدهای دعوت را ایجاد کنید
 • برقراری تماس صوتی
 • برقراری تماس تصویری
 • پخش زنده
 • آپلود ویدیو
 • آپلود فایل صوتی
 • آپلود فایل
 • ایجاد تبلیغات
 • افزایش بودجه
 • کسب درآمد از محتوا
 • دریافت نکات

پکیج طلایی

59000تومان

یا 6 ماه
 • عضو برجسته
 • نشان تایید شده
 • تبلیغاتی 1000 نوشته ها
 • تبلیغاتی 1000 شرکت ها
 • ساخت شرکت
 • ساخت گروه
 • ساخت رویداد
 • نوشتن مقاله
 • فروش محصولات
 • موضوعات/پاسخ های پرسش را اضافه کنید
 • تماشا کلیپ
 • بازی کردن
 • ارسال گیف
 • خواندن مقالات (همه دسته بندی ها)
 • تماشا ویدیو (همه دسته بندی ها)
 • افزودن به استوری ها
 • افزودن پست های زنگی
 • پست های احساس/فعالیت را اضافه کنید
 • افزودن پست های نظرسنجی
 • اضافه کردن پست های موقعیت جغرافیایی
 • اضافه کردن پست های GIF
 • اضافه کردن پست های ناشناس
 • کدهای دعوت را ایجاد کنید
 • برقراری تماس صوتی
 • برقراری تماس تصویری
 • پخش زنده
 • آپلود ویدیو
 • آپلود فایل صوتی
 • آپلود فایل
 • ایجاد تبلیغات
 • افزایش بودجه
 • کسب درآمد از محتوا
 • دریافت نکات

بسته های تبلیغاتی حرفه ای و وِیژهکمپین تبلیغاتی

ساخت یک کمپین تبلیغاتی بدون محدودیت بودجه و با امکانات بالا

 • کسب درآمد تضمینی
 • داشتن تبلیغات مناسب
 • نمایش تبلیغ در پست ها
 • نمایش تبلیغ در نوار کناری